Random Post

Thursday, 27 January 2011

Panduan Untuk Memulakan Perniagaan

 Hi entry kali ini Labi-Labi share untuk korang semua yang sangat minat business macam Labi-Labi nie satu article yang agak memberi input-input yang sangat berguna kepada anda jika anda seorang business minded macam Labi-Labi.

Apabila anda merancang untuk memulakan perniagaan, perkara pertama yang perlu anda sediakan adalah Rancangan Perniagaan anda. Ramai bakal usahawan tidak menyedari kepentingan mempunyai sebuah Rancangan Perniagaan. Mereka hanya menyediakannya jika mahu membuat permohonan pinjaman modal. Jika tidak, tiadalah Rancangan Perniagaan.

Sebenarnya Rancangan Perniagaan bukan sekadar berguna untuk memohon pinjaman tetapi ia memang sesuatu yang perlu dan merupakan antara kunci kejayaan anda khususnya dalam memandu perniagaan yang baru anda ceburi. Sebuah Rancangan Perniagaan yang disediakan dengan lengkap serta teliti akan membantu anda menguruskan perjalanan perniagaan anda dalam keadaan serba sedar dan serba bersedia setiap masa.
Anda akan dapat mengenalpasti semua elemen kunci yang bakal berlegar di sekitar perniagaan anda seperti keperluan, potensi, kekuatan, kelemahan, cabaran di samping cara-cara mengurus atau menangani elemen-elemen berkenaan supaya matlamat yang anda ingin capai, boleh tercapai.
Apabila anda mempunyai sebuah Rancangan Perniagaan, anda boleh menetapkan milestone-milestone tertentu untuk anda capai dalam tempoh-tempoh tertentu. Kaedah ini adalah penting supaya anda mempunyai matlamat dan penanda aras yang jelas dalam memastikan perniagaan anda berkembang dan berjaya.
Calculated risk, konsep penting apabila anda menceburkan diri dalam bidang perniagaan hanya wujud apabila anda memiliki sebuah Rancangan Perniagaan. Jika tidak ada, tentulah mustahil untuk anda membuat penilaian mengenai potensi dan risiko perniagaan anda secara sistematik. Perniagaan tidak boleh berdiri di atas dasar trial & error kerana setiap langkah adalah wang.
Satu perkara yang amat penting mengenai Rancangan Perniagaan adalah, anda harus menyediakannya sendiri. Jangan upah orang, biar berapa profesional pun dia. Anda lebih tahu apa yang anda ingin capai, apa yang anda impikan dan di mana kekuatan serta kelemahan anda yang sebenar-benarnya. Jika anda memerlukan bantuan, dapatkan sekadar yang perlu, selebihnya buatlah sendiri. Anda harus lebih tahu mengenai perniagaan yang akan anda jalankan dari orang lain.

Di bawah adalah salinan draf Rancangan Perniagaan oleh Tekun Nasional. Anda hanya perlu mengisi maklumat yang berkenaan selengkap mungkin dalam setiap bahagian untuk menyiapkan Rancangan Perniagaan anda. Selamat mencuba.


1. TUJUAN 
     - Tujuan ingin menjalankan perniagaan

2. LATAR BELAKANG PROJEK

    2.1 PENGENALAN - Lokasi projek /keluasan
          - Latar belakang industri dan trend pasaran
          - Senario masa hadapan
    2.2 SYARIKAT / KUMPULAN - Profil Syarikat
         - Kepakaran Ahli dan Pengalaman 2.3 LATAR BELAKANG PENGUSAHA / AHLI - Latar               Belakang Pengusaha, Nama, Alamat, telefon
         - Pengalaman
         - Kelulusan akademik
         - Kepakaran
         - Kursus dan latihan ( peserta diwajibkan menghadiri kursus berkaitan sebelum pembiayaan diluluskan)   
    2.4 MODEL/KONSEP PERNIAGAAN/KEUSAHAWANAN 

3. RANCANGAN PENGURUSAN

    - Diuruskan sendiri oleh pengusaha; atau
    - Project Management Consultant (PMC)
    - Kakitangan pengurusan
    - Pengalaman/kepakaran
    - Jawatan dalam Bahagian/Agensi
    - Struktur organisasi

4. RANCANGAN PEMASARAN

   Analisis Pemasaran - Ramalan jualan – perlu buat analisis pelanggan, pasaran dan perkhidmatan
   - Kaji arah aliran pasaran dalam industri
   - Mengukur saiz pasaran
   - Pesaing Ramalan Jualan Strategi Pemasaran - Strategi pemasaran secara keseluruhan spt bagaimana menghadapi pesaing dari segi kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya
   - Contract farming/manufacturing Strategi Perkhidmatan - Faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan     Strategi Harga - Penentuan harga
   - Tawaran harga dan sebagainya Strategi Pengedaran - Cara pengedaran dibuat
   - Kos-kos terlibat
   - Rancangan jangka pendek dan panjang jualan tersebut Strategi Promosi - Teknik-teknik promosi yang dijalankan Belanjawan Pemasaran

5. RANCANGAN OPERASI

    - Perkhidmatan/produk ditawarkan
    - Proses operasi
    - Keupayaan operasi
    - Senarai bahan mentah (jika ada)
    - Pembekal bahan mentah / sumber produk
    - Khidmat sokongan / bantuan daripada agensi
    - Senarai pekerja terlibat 

6. RANCANGAN KEWANGAN

Rancangan kewangan akan memastikan sejauhmana kebenaran andaian/ramalan yang dibuat dalam pasaran, jualan dan kos-kos terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ianya boleh digunakan untuk menilai dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan. Rancangan kewangan merangkumi:
   - Kos projek – kos tetap / kos berubah
   - Sumber pembiayaan Sendiri daripada peserta
Pembiayaan TEKUN - Profoma aliran tunai – bulanan dan tahunan ( 3 – 5 tahun)
   - Profoma penyata pendapatan – tahunan (3 – 5 tahun)
   - Analisis ROI / pay back period

7. JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

    - Tunjukkan peringkat-peringkat perlaksanaan projek

8. PENGLIBATAN AGENSI KERAJAAN 

    - FAMA / JABATAN PERTANIAN / PENTERNAKAN / HAIWAN / LPP/LPPK / MARDI / LKIM / AGENSI DI BAWAH KERAJAAN NEGERI DLL 

9. PENGURUSAN RISIKO PROJEK 

     - Cagaran / Penjamin
     - Kajian Teknikal / Pengesahan Jabatan/Agensi Kerajaan
     - Cadangan pengurangan risiko projek 

10. PENUTUP 

Bahagian ini merupakan kesimpulan atau rumusan yang memberi gambaran yang menyeluruh mengenai perniagaan yang dijalankan. Pengusaha juga boleh memberi sebarang maklumat sokongan lain yang boleh memberi justifikasi mengenai daya maju perniagaan pengusaha.

Sumber : KakiBisnes

Click Below For More Information


No comments:

Post a Comment